Habsburgii, Ungurii Si Romanii PDF

Sirtfood dieta plan pdf chomikuj. Habsburgii, Ungurii Si Romanii PDF

Sbuciumul i criza inevitabila, in care a ajuns monarhia austra-ungara in decursul prezentului rasboiu european, a adus in mod deosebit in discutie importanta elementului romnesc din estul acestei monarhii, importanta cu a-tat mai mare pentru Europa intreaga, cu cat la estul monarhiei se intinde liberul Regat romnesc, semnificația de ardere a grăsimilor în urdu cu armata sa aproape de un milion de oameni poate fi o forta hotaritoare in actuala conflagratie generala.

In aceste momente istorice nu se poate nega ea in sirtfood dieta plan pdf chomikuj intregului popor romnesc stapanete astazi o profunda contiinta nationalri, in suflete e lamurita atitudinea lui fatti de imperiul habsburgic. Contiinta i atitudinea politica sunt rezultatul unor framntari de veacuri sirtfood dieta plan pdf chomikuj viata unui popor, iar contiinta i atitudinea noastra fata de Habsburgi sunt urmarea fireasca a purtarii lor fata de noi i mai ales fata de cei de sub Mawww.

Deaceea credem, ea' nu e lipsit5 de interes o reprivire asupra frAmntArilor prin care a trecut aceaSt5 parte a neamului nostru i noi toti cari acum stAm la r6spntie cet cetnd calea ce am urmat vi ce trebuie s urmAm de aci incolo.

Un cercet5tor, fie chiar superficial al trecutului neamului romanesc din Ardeal i tinuturile ginave lui, va putea constata cu uvurint, c5 Intreg acest trecut e aletuit din fimnari, cioc- nid de interese vi lupte necruptoare intre trei elemente. Acestea cand se femntau Intre ele tustrele, cercnd s se sugrume reciproc, cand se aliau dota ca sA sugrume pe al treilea. Elementele acestea, din cari este alatuit treg trecutul Ardealului, sunt : elementul romdnesc, elementul unguresc i casa Habsburgilor.

Elementul romnese.

Habsburgii, Ungurii Si Romanii PDF

Ne place vi astzi s accentu'm, c' noi suntem element de ordine, vi o spunem totdeauna cu oare-care mndrie vi oare-care convtiintil de superioritate, ca i cnd iti aceast5 insuvire s'ar ascunde o mare parte a vitalittii noastre.

Este adevkat, totdeauna am fost linititi, dieta alimentara pentru ficat gras, adeseori de o blndete vecin' Cu lavitatea tocmai deaceea vi-au putut permite celelalte dou5 demente duvmane nota tot felul de prigoniri, www.

Ardealul a fost si este si astzi un fort natural la portile Orieritului. Imprejurrile ne-au fAcut pe noi stpni pe acest fort, cel putin etniceste stpni.

Cardiologie Apetrei 2015

Orientul a ispitit intotdeauna Apusul astfel toate luptele pe cari le-a dat acest Aps pentru cucerirea Orientului, trebuia in mod fatal s' treac peste trupul nostra san s se intmple pe acest p'mant. Cei doi adversari dau continue atacuri pentru sirtfood dieta plan pdf chomikuj definitiv5 a acestui fort, care, apoi cucerit, le deschidea drumul peste Principatele Romne la Marea Neagr si mai departe spre bogAiile Mesopotamiei ale Indiei. Toate atacurile acestea trebuiau in mod firesc s ne calce, s ne schingiuiasc si s6 lase urme adnci in constiiqa trecutului nostru.

C in aceste lupte n'am sucombat, aceasta se datoreste numai incApAtn'Arii indsrnniciei, cu care ne-am ap? Toate luptele noastre, incepAnd cu iremuri1e cele ma i vechi si Ong azi, s'au dat astfel, pedeoparte pertru existenla i pe de alt parte pentru unitatea se poate de strns, care s" ne garanteze existenta aceasta ca popor specific romnesc. Unitatea neamului nostru a existat intotdea- una. Cu at vremea a inaintat i cu ckt dintre Principatele Romne i cei de peste www.

LegAtuiile strAnse intre neamul romAnesc de pretutindenea au fAcut ca in diferitele lupte valoarea noastrA, precum i caracterul atacurilor ce se d'Adeau impotriva noastrA, s fie in raport direct cu tAria pe care o reprezintau acele pArti ale neamului romAnesc, cari erau stApAne pe soartea lor. Veacul al lea e acela care ne dovedete, cA ideea unitAtii nu este o idee nouA, artificialA ci strAbate in toate pAturile intelectuale de atunci i vestete oare cum ramie act, care are sA se intAmple peste dou'A veacuri.

Doar incA la mini in Carlearomemeasc deinvapturd" a lui Varlaam ni se spune in prewww. La anul Biblia de Alba-Julia in predoslovia sa scoate In mod deosebit la iveal unitatea neamului romcinest, accentuiaz6 necesitatea unei limbi unitare i invinoveileVe cu amlira- ciune pe straini, c ei stint de vind dac neamul romcinesc este risipit peste akilea plaiuri.

Cronicarul Ureche o spune lmurit : cu toii dela Ram adic6 dela Roma ne tragem". Miron Costin apoi nu numai c' este contient de unitatea neamului su, dar o dovedete i cu isvoade istorice.

Habsburgii, Ungurii Si Romanii PDF

Pentru acest scop el scrie Cartea pentru desdilecalul In care are s hatieze inceputul trilor acestora i neamul moldovenesc i muntenesc i ci sunt in Virile ungureVi cu acest nume rumcini". El vrea s scoal din ce isvor i semintie sunt locuitorii trii noastre Moldova i rii munteneli i Rumeinilor din Wile ungureti, cum s'a pomenit mai sus, c tot de un neam i data desccilecali sunt".

sirtfood dieta plan pdf chomikuj anunțuri de pierdere în greutate instagram

In Despre Moldova i neamul muntenesc", poern scris de Costin pe seama regelui Poloniei, vorbete despre Ardeal, despre Muntenia -i despre Moldova. Cantemir spune i el, c'A pe Romani Roma maim dinfAuntrurile sale nAscandu-i, i-au aplecat i crescut i evghenisind Dachia le-au dat-o lor", cA neamul care s'a desceilecat i de atunci pet' n acum necurmat locueqte in Dachia adicei in Mol- dova, Tara Munteneasc i Ardeal ".

ContiinIa aceasta a uniftii nationale, care astfel incepe se impu terniceased in secolul 17 i la inceputul secolului al lea, de atunci Incoace crete cu fiecare clip i fiecare suferint. Prin operile celor trei mari istorici din preajma anului Maior, Sincai i Micu-Clain e dovedit i tiintificete originea i unitatea noastrA. Luptele pe cari avem s'A le suportsAm noi cei din Ardeal, dela aceast contiint de unitate ii primiau t'Aria de rezistentA. Importanta elementului romanesc din Ardeal i fAria lui nu puteau cleat s'd fie In stransA legAtur cu importanIa i tAria elementului romanesc din cele dou Principate.

Cu cat valoarea Principatelor cretea, cu atat cretea i valoarea i mandria neamului romanesc dela Carpati la Tisa ; cu cat t'Aria Principatelor scdea cu atat se n'Apustiau asupra acestui neam de sub Coroana www.

Epoca de decklere a Principatelor romAne, care incepe in secolul al lea, ne face s ne in dreptm ochii inteacolo, de unde ni se p'Area c se intinde spre noi o mAn mai crestineasc : spre Habsburgi. Indat ce ins Principatele se ridic, ajung un singur stat i apoi regat independent, care creste mereu In trie i vaz, ochii nostri ai Ardelenilor se intorc spre Bucuresti, iluziile fcute cu Habsburgii dispar si mAntuire nu mai asteptm deck din mAna neamului nostru, ale dirui granite vrem s fie acolo unde sunt granitele limbei romAnesti.

Elententul ungurese.

sirtfood dieta plan pdf chomikuj pierderea în greutate app windows 10

Ras de step'A, neamul unguresc soseste cu organizatia sa special, cucereste tinutul nostru pstreazA cu indrtnicie constiinta stpAni- torului. Popor de ves, se aseaz pe stepa dintre Carpatii ardeleni i rAul Leitha. Ungaria se desvolt, necesittile ei economice cresc in decursul veacurilor i crete tot aa de mult nzuinta de a avea drum spre marea rsritulni.

Aici i,ns elementul romnesc ii stil in cale. Trebuia deci infrnt. IntAiu de to ate cel dintre munli, ca apoi s vie rndul celui dela. Toate luptele spre rsrit ale regatului ungar au acela scop : s contopeasc5 sirtfood dieta plan pdf chomikuj neamul unguresc, cu Natio Hungarica", poporul romn din Ardeal i apoi s subjuge cele dou Principate astfel regatul ungar s-' intind puterea pe intregul bazin dunrean i pe litoralul Mrii negre.

sirtfood dieta plan pdf chomikuj cum să pierdeți în greutate rapid cât mai repede

De ad i luptele lui Ludovic-cel-Mare al Ungurilor, care in un anum't moment ajunge sil-i pun paznici la Orhei, de aci frmntrile lui Iancu Corvin din Huniedoara i ruinoasa infrngere a lui Matia de ctre Stefan Vod cel Mare la Baia. De ad i toate vexatiunile, crora e supus populatia romneasc6 de sub stpAnirea ungurease i toate amenintrile impotriva li- berului regat, cari ntt vor putea avea sfrit decat atunci cAnd va fi sdrobit forta ungureasc.

Nu le trebuia lor renuntarea la limba noastra, le trebuia insa totdeauna renuntarea la sufletul nostru. Iai renuntarea la aces t suflet in trecutul Indeprtat se putea face prin primirea religiei neamului sirtfood dieta plan pdf chomikuj, a catolicismului, iar apoi, sub Principatul ardelean, prin primirea calvinismului.

Cu cat confiinta nationala s'a desvoltat i la ei, cu atat mai mult au Inceput sa fie nemultumiti de aceste sirtfood dieta plan pdf chomikuj i si pretinda nu numai o unitate de contiinta cu neamul maghiar, ci alaturi de unitatea de suflet i o unitate de limba. Deaceea Incepand cu veacul al lea, se deslantuete asupra neamului romnesc dintre Tisa i Carpati cea mai nesabuita furie de maghiarizare, contrara oricarui principiu umanitar i contrara chiar legilor fundamentale ale constitutiei ungare.

Contiinta de stapnitori 1i face sa desconsidere once lege scrisa i sanctionata de ei i regele lor i s sdrobeasca In picioare tot ce se poate impotrivi nazuintelor lor spre imperialismul maghiar, al carui cel mai tipic reprezent ant este contele Tisza, actualul prim-ministru al Ungariei. Ajunsi stApAni peste un conglomerat de ileamuri, urma0i contelui Rudolf de Habsburg niciodatA si in vremea din urm'A mai putin decAt oricAnd nu s'au identificat cu sufletul vre-unui neam.

sirtfood dieta plan pdf chomikuj pierdere în greutate germantown wi

Un singur gAnd i-a stApAnit In totdeauna : interesul lor dinastic. Cu o total lipsA de scrupule au oscilat in totdeauna, dupA cum le dicta interesul.

In once tinut ajuni, primul lucru era ca acest tinut s'A facA credincios. CA aceastA credintA cu ce mijloace o sco- teau din sufletul bietei populatii, nu interesa.

sirtfood dieta plan pdf chomikuj scadere in greutate diabet

Habsburgii au fost totdeauna destul de dibaci diplomati ca s'a" nu parA tirani. Unde a trebuit ceva distrus, n'au distrus cu pumnul i cu 01Agie, sirtfood dieta plan pdf chomikuj incetul cu incetul i in Were. Supui credinckosi, Treue Untertanen", i venite erariale : aceste dou'd sunt sirtfood dieta plan pdf chomikuj principale pe cari le-au cerut ei la noi ea i aiurea.

Pretutindeni uncle ajung, mai intAiu organizeaz'A oficiul fiscal. De un atare program nu poate fi capabil decAt un www. In monarhia austriac Habsburgii au tiut aa de bine incurca itele, 'Men fiecare popor se consider5 stnjenit In mic6rile sale de celglalt popor, fiecare dorete s-i scuture odat jugul sub care i-se pare c' tnjete, fiecare vrte pe vecinul s6u, nici unul nu vede de unde vine ilul i astfel nici o mn nu se Intinde spre mna vecin5, ca impreunA s6 scuture povara ce apas6 pe amndou.

Fie-care popor e o sperietoare pentru cellalt i fiec6ruia i-se pare c6 celMalt e privilegiat. De aceea socotim c'd a fost o greal, dei uor explicabilg, multul dinasticism babsburgic ce am rcut noi in vremea din urmA. In intrunirile noastre i in gazetria noastrA din vremea din urin" am avut totdeauna aceleai temeneli la adresa Vienei. Deacolo ne-a venit par'c tot binele, chiar i mntuirea sufletelor 1 AM-I am imbftit ideile acestea, Men de uncle la inceput Rum Abrudeanu www. Ni se pgrea a ei au fost totdeauna binevoitori fatil de noi, cgci ei totdeauna au fcut O.

In dorul nostru de a afla aliati in luptele pentru pgstrarea caracterului nostru etnic, amenintat de ungurism, ni se pgrea, a Habsburgii sunt cei mai firesti aliati ai nostri, de oarece si ei aveau sii lupte impotriva hegemoniei unguresti, si ne-am ploconit zeci de ani in fata lor ca apoi, chiar uitnd de demnitatea noastrg, sit nu vedem, a pe ei putin ii dor durerile si desng- dejdile noastre.